A yw'ch busnes yn cystadlu'n deg? 
Mae rhai ymddygiadau dan gyfraith cystadlu yn anghyfreithlon.

A ydych chi'n gwybod ble gallech chi, neu'ch cystadleuwyr, fod mewn perygl?

Cymrwch ein cwis 2 funud i weld faint rydych yn ei wybod am gyfraith cystadlu.
Brig y Ffurflen
press ENTER
Da iawn - fe ateboch chi 9 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi syniad da o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Da iawn - fe ateboch chi 8 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi syniad da o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Da iawn - fe ateboch chi 7 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi syniad da o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Fe ateboch chi 6 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi grebwyll da o sut i gystadlu'n deg.

Mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Fe ateboch chi 5 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Mae gennych chi ddealltwriaeth gweddol dda o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad fel eich bod yn gwybod beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Fe ateboch chi 4 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Gweddol dda, ond efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad fel eich bod yn gwybod beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Fe ateboch chi 3 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad fel eich bod yn gwybod beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Fe ateboch chi 2 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Fe ateboch chi 1 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.
Fe ateboch chi 0 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.
Wps - oeddech chi wedi bwriadu gorffen y cwis?

Os ydych chi eisiau mynd yn ôl i roi cynnig arall arni, cliciwch isod
eto
press ENTER